Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 14 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

PROVINCIALE VEREINIGING GELDERLAND

Aan de kiesverenigingen in Gelderland wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 23 januari 1960, te 14 uur, in het gebouw Parkstraat 25 te Arnhem. De kiesverenigingen wordt verzocht 2 afgevaardigden te zenden. Alle leden zijn welkom. Vragen en voorstellen vóór 15 jan. a.s. in te dienen bij de sekr. J. de Korte, Hummeloseweg 24, Zelhem.