Digibron.nl

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 21 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Aan de kiesverenigingen in Gelderland wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 23 januari 1960, te 14 uur, in het gebouw Parkstraat 25 te Arnhem. De kiesverenigingen wordt verzocht 2 afgevaardigden te zenden. Alle leden zijn welkom.