Digibron.nl

STATENKRING WALCHEREN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 28 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. zaterdag 30 januari a.s., n.m. 2 uur, in jaarvergadering bijeen te komen in de bovenzaal der kerk der Geref. Gemeente aan de Segeerstraat te Middelburg, ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid hartelijk welkom is. Burgemeester Adelaar hoopt een inleiding te houden over: „De politiek en wij".

Vragen en voorstellen worden gaarne tijdig ingewacht bij de sekretaris, C. J. Janse, Seisweg 172, Middelburg. Aller opkomst is gewenst.