Digibron.nl

PROVINCIALE KIESVERENIGING UTRECHT

Bron: De Banier
Datum: donderdag 28 januari 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Bovenstaande vereniging hoopt D.V. zaterdag 30 januari a.s. ledenvergadering te houden in het gebouw ÔÇ×Vrienden, kring Oudwijk", BrigittenstTaat 1 te Utrecht, aanvang 14.30 uur. De aangesloten kiesverenigingen vrordt verzocht iwen afgevaardigden te zenden. Ook de leden der kiesverenigingen zijn hartelijlt welkom. De konvokaties worden dezer dagen verzonden.