Digibron.nl

Betaling abonnement

Bron: De Banier
Datum: donderdag 16 juni 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

Wij delen onze abonnees mede, dat zij liet abonnementsgeld è ƒ 3.75 voor het tijdvak 1 juli 1960-1 januari 1961 vóór 1 juli a.s. op onze girorekening 147759 kunnen overschrijven met bijvermelding „abonnement De Banier". Dit bespaart hun de hoge inkassokosten. Na 1 juli zullen aan hen, die nog niet betaalden, de kwitanties worden aangeboden.

De administratie