Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 14 juli 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

APELDOORN

In overleg met de administratie van , , De Banier" zijn één-en andermaal proefnummers van ons orgaan gezonden aan leden van de Apeldoomse kiesvereniging der S.G.P., die tot dusver geen abonnee zijn. Wij verzoeken vriendelijk thans ernstig te overwegen zich te abonneren, waarmede u de partijkas steunt en medewerkt aan de verbreiding der beginselen, zoals die worden voorgestaan door de S.G.P.

Het bestuur der kiesvereniging te Apeldoorn