Digibron.nl

WALCHEREN

Bron: De Banier
Datum: donderdag 9 februari 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Bent u van plan D.V. op 21 februari a.s. de Algemene Vergadering te Utrecht te bezoeken? Indien u in gezelschap wenst te reizen, wordt u verzocht zich ten spoedigste op te geven aan uw eigen sekretaris. De sekretarissen dienen dan uiterlijk dinsdag 14 februari a.s. mij op te geven hoeveel personen van hun vereniging aan de reis wensen deel te nemen. De reiskosten zullen ongeveer ƒ 11.65 bedragen en dienen bij opgave te worden voldaan. De trein vertrekt om 7.04 uit Middelburg. Zorg er voor tijdig op het station aanwezig te zijn. JOH. DE VISSER Middelburg, Kerksteeg 11