Digibron.nl

Verspreidingslektuur

Bron: De Banier
Datum: donderdag 23 maart 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Daar kan de S.G.P. niet buiten. Als we ons volk met de beginselen der S.G.P. willen bekend maken dan is het nodig, dat het daarvan voortdurend op de hoogte wordt gebracht, dat het van die beginselen steeds maar weer in kennis wordt gesteld. Dat moet niet alleen gedaan worden in de dagen, welke aan de verkiezingen vooraf gaan, neen, dat moet ieder jaar en telkens weer geschieden. Zulke lektuur is nu aanwezig. Ze bestaat in de rede van Ds. Zandt, gehouden op de laatste Algemene Vergadering van 21 februari. Deze is voor 5 cent verkrijgbaar bij afname van minstens 50 exemplaren. Dat is dus wel zeer goedkoop. Ook partikuliere personen in plaatsen waar geen kiesvereni­

ging der S.G.P. bestaat, kunnen nu voor ƒ 2, 50 al een 50-tal van de redes verspreiden.

Laat men met bestellen niet wachten. Het gebeurt zo herhaaldelijk, dat er bestellingen komen als de voorraad op is. Bij de rede van de laatstgehouden Algemene beschouwingen over de Rijksbegroting heeft zich dit ook voorgedaan. Voor de kiesvereniging is dit dan een teleurstelling, maar men heeft dit zich zelf te wijten. Er is dezer dagen order gegeven om er in totaal 20.000 van te drukken, 7000 waren er al van weg.

De bestellingen moeten gericht worden aain N.V. De Banier, postbus 2019 te Utrecht.