Digibron.nl

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 25 mei 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Pe vergadering van bovengemeld verband zaï. gehouden worden D.V. zaterdag 10 jum a.s., njn. 3 uur in het kerkgebouw der wref. Gemeenten Rotterdam Z. De agenda vermeldt de vragen, die gaarne worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, uostsingel 141, Delft, tel. 23601.