Digibron.nl

MEDEDELING

Bron: De Banier
Datum: donderdag 6 juli 1961
Auteur: De Administratie
Pagina: 1

Wegens vakantie zal de drukkerij in de week van 24—29 juli gesloten zijn. „De Banier" zal dus op donderdag 27 juli niet verschijnen. Predikbeurten voor de week van 29 juli t/m 4 augrustus zullen dus opgenomen worden in het nummer van 20 juli a.s. Deze zullen uiterlijk 18 juli ter drukkerij moeten zijn, zal opname kunnen geschieden. Men neme hiervan goede nota.

De Administratie