Digibron.nl

VRAGEN van Ir. van Dis aan de Minister van Maatschappelijk werk

Bron: De Banier
Datum: donderdag 13 juli 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

De heer Van Dis heeft aan de bovengenoemde minister de navolgende vragen gesteld, welke betrekking hebben op de tegemoetkomingen aan Nederlanders en spijtoptanten, die Indonesiƫ willen verlaten:

1. Wil de minister mededelen of de uit Indonesiƫ ontvangen berichten, volgens welke de tegemoetkomingen aan Nederlanders en spijtoptanten voor de noodzakelijke kosten, verbonden aan het verkrijgen van een exitpermit, geheel gestaakt zijn, juist zijn? 2. Acht de minister het niet veeleer noodzakelijk, de klaarblijkelijk ontoereikende tegemoetkomingen aanmerkelijk te verhogen, gezien het feit, dat het aantal visummachtigingen, hetwelk niet gerealiseerd is in de vorm van een overtocht naar Nederland, in de laatste jaren onrustwekkend is toegenomen (vgl. stuk 6391, nr. 1)?