Digibron.nl

Sluiting van de zitting der Staten-Generaal

Bron: De Banier
Datum: donderdag 21 september 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Zaterdagmiddag 1.1. te kwart voor drie had in de vergaderzaal der Eerste Kamer de sluiting plaats van de zitting 1960/1961 der Staten-Generaal. Dit geschiedde in naam van H.M. de Koningin door de minister van binnenlandse zaken, Mr. Toxopeüs, die ontvangen en binnen geleid, daarna uitgeleide gedaan werd door een door de voorzitter der Eerste Kamer, Mj Jonkman, benoemde kommissie bestaande uit de heren Mr. Cammelbeeck. Dr. Tllanus, Derksen, Mr. Roosjen en Ir. van Dis. De minister sprak hierbij een zeer korte rede uit, zodat deze plechtig, held, die elk jaar plaats vindt, ook zeer spoedig was afgelopen.

Dinsdag 19 september heeft D.v. de opening van de nieuwe zitting plaats, waarbij H.M. de Koningin de troonrede zal uitspreken in de Ridderzaal. Wij hopen hierop de volgende week nader in te gaan. Thans zy alleen vermeld, dat één der S.G.P. Kamerleden, Ir. van Dis, door de voorzitter der Eerste Kamer is benoemd in de kommissie van ontvangst, in- en uitgeleide van Hare Majesteit, prins Bernhard en de drie prinsessen: Beatrix, Irene en Margriet, waarby Ir. van Dis is aangewezen aan de linkerzijde van H.K.H, prinses Irene te gaan. Dit is de tweede maal dat één der S.G.P. Kamerleden in voornoemde kommissie is benoemd. Circa zeven jaar geleden maakte Ds. Zandt er deel van uit.