Digibron.nl

PROVINCIALE VERENIGING ZUIDHOLLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 26 oktober 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Aan de kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering gehouden wordt op zaterdag 9 december a.s., njn. half drie, in de kerkzaal der Geref. Gemeente te Rotterdam Z., 's-Gravendeelstraat. Wij wekken dè kiesverenigingen en de leden op deze belangrijke vergadering te bezoeken. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom te Delft, Oostsingel 141, telef. 23601.