Digibron.nl

PROV. VERENIGING NOORD-HOLLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 2 november 1961
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Onze afdeling hoopt D.V. zaterdag 11 november a.s. n.m. 3 uur, in de Kleine Zaal van het Centraal Station (Ie perron) te Amsterdam, haar najaarsvergadeiing te houden. De agenda vermeldt, behalve de gewone werkzaamheden, ook een onderwerp van vriend Mans, getiteld: „De vijfdaagse werkweek". Onnodig is toch zeker te zeggen dat wij op uw beüangstelling gesteld zijn. Dus vrienden, kent uw plicht.