Digibron.nl

PROVINCIALE KIESVERENIGING „UTRECHT"

Bron: De Banier
Datum: donderdag 8 februari 1962
Auteur: B. GIJZE
Pagina: 6

D.V. zaterdag 17 februari a.s. te 2.30 uui' precies zal de bovengenoemde provinciale kiesvereniging haar jaarvergadering houden in het gebouw „Vriendenkring Oudwijk", Brigittenstraat 1 te Utrecht. Als gewoonlijk wordt de kiesverenigingen verzocht voor deze vergadering twee afgevaardigden aan te wijzen, terwijl gewone leden eveneens hartelijk welkom zijn. Nadere konvokatie met agenda zal nog worden gezonden.

B. GIJZE, sekr.