Digibron.nl

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 1 maart 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

AALST: D.V. woensdag 14 maart a.s., n.m. 7.15 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, de heer G. Nijhof van Zeist, (voor de k.v. van Brakel). AMSTERDAM N.: D.V. donderdag 8 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gem., Melkweg 16, Ds. J. v.d. Haar van St. Maartensdijk Tijdrede. BARENDRECHT: D.V. donderdag 22 maart a.s., n.m. 8 uur, in gebouw „De Rechte Kamer", Dorpstraat 141, de heer Vlasblom van Delft. BODEGRAVEN: D.V. vrijdag 2 maart a.s., n.m. 8 uur, in het Vereen.gebouw „Beréa". Nieuwe Markt, Ds. A. J. Wijnmaaien, Ned. Herv. predikant te Maartensdijk. Tijdrede. EDERVEEN: D.V. maandag 5 maart a.s., n.m. 7.30 ur, in de school aan de Sohras, Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. Tijdrede. 's-GRAVENZANDE: D.V. vrijdag 2 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gem., Alb. Küngsiraat, Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. HARMELEN: D.V. dinsdag 6 maart a.s., n.m. 7.30 uur de zaal Gez. v. Dijk, Ds. A. Bijkerk van Sliedrecht. HEDEL: D.V. vrijdag 2 maart a.s., n.m. 7 uur, in gebouw Rehoboth, de heer A. Vlasblom van Delft. Onderwerp: De enigrondslag der S.G.P. (gelegenheid tot stellen van vragen). GOES: D.V. vrijdag 9 maart a.s., n.m. 7.30 uur, openbare vergadering in de Voetiussohool, V. Dusseldorpstraat. Spreker de heer Vlasblom van Delft. Onderwerp: De grondslag van onze partij. KRIMPEN a. d. IJSSEL: D.V. woensdag 7 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de kerk der Oud Geref. Gem., Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. Tijdrede. liEERSUM: D.V. dinsdag 20 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de Oud Geref. Kerk, de heer H. J. van Zwijnenburg van Utrecht. Tijdrede. LISSE: D.V. donderdag 22 maart a.s., n.m. 7.45 uur, in de Kleuterschool aan de Schoolstraat, openbare vergadering. Spreker Ds. D. v. d. Ent Braat, Ned. Herv. predikant te Monster. Onderwerp: Christus' rede in deze tijd. LOENEN a. d. VECHT: D.V. dinsdag 6 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Oud Geref. Gem., dhr Zwijnenburg van Utrecht. Tijdrede. „De bres in de muur". MAARTENSDIJK: D.V. vrijdag 9 maart a.s., njn. 7.30 uur, in de School m. d. Bijbel, Molenweg, Ds. C. Smits, Ohr. Geref. predikant te SUedrecht. Tijdrede. NIJKERK: D.V. zaterdag 17 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het Nutsgebouw, Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. Onderwerp: „Niet uit de tijd". NUKERKERVEEN: D.V. vrijdag 9 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in het Verenigingsgebouw naast de Herv. Kerk, Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. Onderwerp: „Waar het om gaat". OLDEBROEK: D.V. donderdag 8 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de kerk Alheneweg Zuid, Ds. H. Visser van Urk. Tijdrede. PAPENDRECHT: D.V. 23 maart a.s. openbare vergadering. Spreker Ds. Abma. Nadere berichten volgen. SCHERPENZEEL (GELD.): D.V. maandag 5 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de (3hr. School, Glashorsterdijk, Ds. S. de Jong, Ned. Herv. predikant te Houten. Tijdrede. STRIJENSAS: D.V. zaterdag 3 maart a.s., n.m. 6.30 uur, in het Verenigingsgebouw, Ds. Bijkerk van Sliedrecht. Onderwerp: De ernst der tijden. Tijdrede. UTRECHT-ZUID: D.V. vrijdag 9 maart a.s., n.m. 8 uur, jaarvergadering in één der zalen van de Maranathakerk (Verl. Hoogravenseweg). Spreker dhr Zwijnenb-.irg van Utrecht. Onderwerp: artikel 5ü.

3AAL: D.V. donderdag 8 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de konsistorie der kerk a. d. Elmterstraat, vergadering Studlever. „Petrus Datheen". Spreker de heer F. Hardeman. Onderwerp: „Veelbetekenende vragen in het maatschappelijke leven". Verder bespreking Onderling Kontakt en vragen en voorctellen voor de landel. verg. op 14 april. VLEUTEN—DE MEERN: D.V. maandag 5 maart a.s., njn. 7.30 uur, in het Verenigingsgebouw te De Meem, ledenvergadering. Inleider de heer W. Oudenaarden. Onderwerp: Oorzaken en gevolg van de Franse Revolutie. WADDINXVEEN: D.V. dinsdag 13 maart a.s., n.m. 7.3 Duur, in het NJI. Wijkgebouw, Esdoornlaan. de heer Adelaar, burgemeester te Meliskerke. „Wij en de politiek". WADDINXVEEN: D.V. woensdag 23 mei a.s., n.m. 7.30 uur, in het N.H. Wijkgebouw, Esdoornlaan, Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putten. WAPENVELD: D.V. dinsdag 6 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in de zaal Wagenvoort, Ds. D. Slagboom, Chr. Geref. predikant te Urk. Tijdrede. WILSUM (bij Kampen: ) D.V. donderde 1 maart a.s., njn. 8 uur Ds. H. G. Abma van Putten. Tijdrede.