Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 12 juli 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

BLESKENSGRAAF

Het adres van de sekretaris der Kiesvereniging te Bleskensgraaf is thans: B. M. Verhoeff, A 24b, telef. 01849—364 (ongewijzigd).