Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 23 augustus 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

STATENKRING DORDRECHT

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. op zaterdag 25 augustus a.s. haar zomervergadering te houden te Hardinxvdd-Giessendam, in het kerkgebouw der Gerei. (3«meente. Aanvang der vergadering 2.45 uur n.m. Spreker de heer J. van Duist van Nederhemert. Onderwerp: De huidige politieke koaisteUatie. Elke kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Belangstellenden hartelijk welkom.