Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 11 oktober 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

JEXJGDVERBAND STATE2^KBING GOUDA

DV. zaterdagmiddag 13 oiktober a.s. om 2 45 oïux in het vergaderlokaal van de kea-k aan het Stations: ^edn. Spreker dto De Bedelijklieid van Oudeoterk a.d. IJssel. OndejTJreirp: De oecumenlscihe beweging.