Digibron.nl

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 18 oktober 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

BARENDRECHT: donderdag 29 november a.s., n.m. 7.30 uur in de Rechtkamer, Dorpsstraat 141, openbare vergadering. Spreker: Ds. Catsburg, Ned. Herv. pred. te Genderen. BLESKENSGRAAP: D.V. woensdag 28 november a.s., in het Hervormd Centrum ,J)iakonia", Ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant en voorzitter der K.V. te Genderen Tijdrede. Nadere berichten zullen t.z.t. volgen. DRIEBERGEN: D.V. donderdag 18 oktober a.s., n.m. 7.30 uur in de Chr. Ger. kerk. Oranjelaan, Ds. S de Jong van Houten Tijdrede. 's<ÏRAVENHAGE-CENTRUM: D.V. dinsdag 23 oktober a.s., n.m. 8 uur, in de konsistorie der Oud Ger. Gem., Wesselsstr. 49 (bij Hobbemaplein), ledenvergadering. Kandidaatstelling Tweede Kamer. •s<}RAVENZANDE: D.V. woensdag 31 oktober a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Albert Klingstraat, Ds. LekkesTkerker, Ned. Herv. predikant te Montfoort. HARDERWIJK: D.V. donderdag 18 oktober a.s., njn. 7.30 uur in het verenigingsgebouw. Kerkstraat, Ds. Abma van Putten. Onderwerp: Het wonder in de politiek. Komt allen. KAMERIK: D.V. vrijdag 26 oiktober a.s., n.m. 7.30 uxu*, in gebouw Rehobotlh, Kerkstraat, de heer Kamp van Utrecht. KORTENHOEP: D.V. maandag 29 oktober a.s., n.m. 7.30 uur, in het Jeugdgebouw ,J3e Karekiet", Ds. M. J. Middelkoop van Zwolle. Tijdrede. KRIMPEN a. d. IJSSEL: D.V. 15 november a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Oud Geref. Gem., Ds H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putten. Tijdrede. LOPIK: D.V. woenscteg 24 oktober a.s., n.m. 7 uur, in de school Wielsekade, Ds. J. C. van Ravenswaay, Chr. Geref. predikajit te Scheveningen. ROTTERDAM-LOMBARDIJE (Banier 15): D.V. maandag 22 oktober a.s., n.m. 8 uur, in de Geref. Kerk, Oratiusstraat, Jedenvergaderang. Vragen en voorstellen Alg. Verg., enz. ROTTERDAM-ZUID (Banier 2): D.V. woensdag 24 oktober a.s., n.m. 8 uur, in de kerkzaal der Geref. Gemeente, 's-Gravendeelstraat, ledenvergadering. Vragen en voorstellen Alg. Verg., enz. RIJSWIJK (Z.H): D.V. dinsdag 23 okt. a.s., njtn. 8 uur, in het gebouw voor Ohr. Belangen, Oranjelaan 26, ledenvergadering. Spreker de heer G. Roodbeen, over christelijk levenspteiJ en de onmisbaarheid van beginselstudiie. SCHOONREWOERD: D.V. donderdag 1 november a.s, n.m. 7.30 uur, in gebouw „Ons Huis", de heer J. van Duist van Nederhemert. Tijdrede. SOKERPENZEEL: (Gld?T: D.V. vrij oktober a.s., n.m. 7.30 uur, in de Chr. School, Glashoisterdijk, Ds. B. Haverkamp, Ned. Herv. predikant te Groenekan. Tijdrede. ST. PHIIilPSLAND: D.V. vrijdag 9 november a.s., n.m. 7.30 uiu: in de christelijke school dhr. A. Vlasblom van Delft. Onderwerp: De komende strijd. UTRECHT-ZUID: D.V. vrijdag 19 oktober a.s., n.m. 8 uur in een van de zalen van de Maranathaikeilk, Vaartserijnstraat. Spreker: de heer Lukasse uit De Meem. Onderwerp: Nederland en het internationalisme. Allen hartelijk welkom. UTREX7HT-NOORD: D.V. donderdag 1 november a.s., n.m. 8 uur, in één der zalen van de Chr. Geref. Kerk, Prinses- Maigrietstraat, ledenvergadering. Spre- 'ker: de heer Zwijnenburg van Utrecht. Onderwerp: Verval en bloei der kerk Gods (Hervormingsdiag). VLEUTEN—DE MEERN: D.V. maandag 22 oktober a.s., n.m. 7.45 uur, in de voorm. pastorie vóór het Vereen.gebouw te De Meem, ledenvergadering. Inleiding door de heer L. Oudenaarden, over art. 14 progr. V. beginselen (Staatsbemoeienis). ZOETEKMEER: D.V. donderdag 18 oktober a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem., Piet Heinplein, Ds. A. J. WijnmaaJen van Maartensdijk. Tijdrede. ZUTPHEN: D.V. vrijdag 26 oktober a.s., n.m. 7.30 uur, in het CJJVI.V.-gebouw aan de Paardenwal, Ds P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant van Staphorst. Tijdrede.