Digibron.nl

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bron: De Banier
Datum: donderdag 8 november 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

BARENDRECHT: donderdag 29 november a.s., n.m. 7.30 uiu; in de Rechtkamer. Dorpsstraat 141, openbare vergadering. Spreker: Ds. Catsburg, Ned. Herv. pred. te Genderen. BENSOHOP: D.V. donderdag 8 november a.s., njm. 7.30 uiu' in de School met de Bijbel: Ledenvergadering. Degenen die mede willen rijden naar Mg. Verg. dienen moh dan op te geven. Alle leden komen natuurlijk. BLESKENSGRAAP: D.V. woensdag 28 november a.s., in het Hervormd CJentrum .JMakonia", Ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant en voorzitter der K.V. te Genderen Tijdrede. Nadere berichten zullen t.z.t. volgen. ELBURG: D.V. vrijdag 16 november a.s., njm. 8 uur, in lokaal Bloemstraat, Ds. Slagboom, Ohr. fSeref. predikant te Urk. GELDERMALSEN-TRICHT: D.V. dinsdag 13 november a.s., n.m. 7.30 uur in de Rèhobothsdhool, Anjerstraat, Gelderntalsen, openbare vergadering. Spreker dhr A. Vlasblom van Delft. Ctoderwesrp; Onze erfenis bewaard. GENEMUIDEN: D.V. vrijdag 16 november a.s., n.m. 7.45 uur, in de zaal van het Herv. Wijkgebouw, Ds. A. J. Wijnmaalen, Ned. Herv. predikant te Maartensdijk. Tijdrede. (30BS: D.V. donderdag 15 november a.s., njn 7.30 uur, in gebouw ,X)e Prins van Oranje", Ds. M. C. Tanis, C3hr. Geref. predikant te Barendreciht. Onderwerp: „Jezus Christus eeuwig Koning". 's-GRAVENHAGE ZUID: D.V. donderdag 15 november 'a.s., njn. 8 uur in één der zaten van de Ohr. Geref. Netwikerk, RhijnvJs PeitWaan 114: openbare vergadering Spreker Mr. J. de Heer te Gouda. Bezoekt aUen deae belangrijke vergadering. KOOTWIJKERBROEK: D.V. maandag 26 november a.s, n.m. 7.30 uur. Ds. A. J. Wijmmaalen, Ned. Herv. predikant te Maartensdijk. Tijdrede. KRIMPEN a. d. IJSSEL: D.V. 15 november a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Oud Cteref. Giem., Ds H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putten. Tijdrede. MBLISKEIRKE: D.V. dinsdag 8 januari a.s., n.m. 7.30 uur, dn het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Ds. J. C. van Ravenswaay, Ohr. Geref. predikant te Sdhevendngen. Tijdrede. LISSE: D.V. woensdag 14 november a.s., n.m. 7.30 uur in de Ger. Kleuterschool a.d. Schoolstraat openbare vergadering. Spreker Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. pred. te Montfoort. SOEST—BAARN: D.V. woensdag 12 december a.s., n.m. 8 uur, in de kleine Rembrandtzaal, Rembrandüaan 11 te Soest, Ds. J. Middelkoop, predikant te Zwolle. Tijdrede. ST. PHELIPSLAND: D.V. vrijdag 9 november a.s., n.m. 7.3Ö uur in de christelüke school dhr. A. Vlasblom van Delft. Onderwerp: De komende strijd. UTRECHT-ZUID: D.V. vrijdag 30 novemlber a.s., n^m. 8 uur in één der zalen van de Maranathakerk, Vaartserijnstraat, openbare vergadering. Spreker de heer Jac. Kattenberg, Ned. Herv. godsdienstonderwijzer te Utrecht. Ctoderwerp: Tussen Moskou en New York ligt de weg naar Rome. ZUTPHEN: D.V vrijdag 16 novembera.s., njtn. 7.30 uur, m het C.J.M.V.-gebouw, Paardenwal, Ds. M. J. Middelkoop van ZwoUe. Tijdrede.