Digibron.nl

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Bron: De Banier
Datum: donderdag 15 november 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Aan de leden en belangstellenden van bovengenoemd jeugdverband wordt bekend gemaakt, dat de volgende vergadering zal worden gehouden op D.V. zaterdagmiddag 1 december a.s. om kwart voor drie in het vergaderlokaal van de kerk aan het stationsplein te Gouda. De inleider is de heer C; J. van Velsèn, hoofd ener chr. school te Bodegraven. Onderwerp: In de spanniï^ van deze tyd. In deze aktuele inleiding wordt in het byzonder aandacht geschonken aan enkele aspekten van de na-oorlc^se tyd. BelangstelUenden harteiyk welkom. Laat u deze leerzame middag niet ontgaan.