Digibron.nl

PROVINCIALE VERENIGING ZEELAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 15 november 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

D.V. zaterdag 8 december a.s., n.m. 2 uur, in „Sohuttershof" te Goes, jaarvergadering. 'De kiesverenigingen wordt verzocht vóör 1 december a.s. namen van personen, die zij als kandidaten vóór de Tweede Kamer gewenst aöhtjen, op te geven aan de seikr., C. Boender, Tholen, Molenvlietstxaat 40.