Digibron.nl

FRIESLAND

Bron: De Banier
Datum: donderdag 15 november 1962
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Het bestuur der provinciale vereniging Friesland deelt mede, dat de a.s. provinciale vergadering D.V. gehouden zal worden op maandag 26 november a.s. in hotel „de Klanderü" te Leeuwarden. Aanvang 7.30 uur n.m. Spreker is de heer A. Vlasblom van Delft, lid van het hoofdbestuur, met als onderwerp: „Onze rechten". Allen, die lid zyn der S.GP. in Friesland, worden op deze belangrüke vergadering verwacht.