Digibron.nl

Jaarvergadering V.G.S.

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 19 maart 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Op D.V. zaterdag 4 april a.s. zal in het congrescentrum “De Doelen” te Rotterdam de jaarvergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (V.G.S.) worden gehouden. Aanvang 10.00 uur.

Deok vermeldt de agenda v heer Ir. B.J. van der Vlies, voorzitter van de SGP.-fractie in de Tweede Kamer der Staten Generaal, hoopt alsdan een referaat te houden over: “Scholen besturen met meer vrijheid?”

Oerkiezing van bestuursleden. De volgende dubbeltallen zijn voorgesteld:


a. A.L. de Boo (aftredend);
Ir. P. Slijkhuis te Delft.
b. W. van ’t Hul (aftredend);
J. Kraa te Rijssen.
c. K. Meuleman (aftredend);
A. Lok te Doornspijk.


Een bezinnend slotwoord zal gesproken worden door het bestuurslid Ds. C. Harinck, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle.

Voor deze vergadering zijn uitgenodigd afgevaardigden en overige leden van de bij de V.G.S. aangesloten schoolbesturen en kerkeraden, zomede onderwijsgevenden. Wij hopen dat velen hun medeleven met het reformatorisch onderwijs zullen tonen door van hun belangstelling voor deze vergadering blijk te geven.