Digibron.nl

Van de Redactie

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 18 februari 1988
Auteur: B.
Pagina: 1

1 School van Dundas en Hamilton. Ik ontving weer verschillende giften van diako-nieën van onze kerken en wel van Vianen van ƒ 1.500.- en van Tholen van ƒ 100.- en dan nog van enkele gemeenten, waarvan ik niet de naam weet, maar wel het nummer bij de bank. Dat vermeld ik omdat er dan controle is voor de desbetreffende diakonieën. Het betreft een gift van ƒ 2.000.-, overgeschreven van banknr. 3054.02102, een gift van ƒ 250.- van banknr. 3687.48375 en een gift van ƒ 100.-overgeschreven van banknr. 2582.16603. Verder een gift van NN van ƒ 20.-. Mede namens de schoolvereniging heel hartelijk dank.

2. Gomarusschool Gorinchem. Het is van groot belang dat onze kinderen zoveel mogelijk naar reformatorische scholen gaan. Daarom willen we de aandacht vestigen op de advertentie in dit nummer van de Gomarusschool voor Mavo en Havo te Gorinchem.