Digibron.nl

Van de Reactie

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 23 juni 1988
Auteur: B.
Pagina: 1

Voor de school van Dundas en Hamilton ontving ik per postbank van de diakonie van de Chr. Geref. kerk te Capelle aan den IJssel een bedrag van tweeduizend gulden wegens collecte en gift. Het doet de vrienden aan de overkant van de oceaan bijzonder goed dat er zo gunstig gereageerd wordt op het beroep dat vandaaruit op een groot aantal gemeenten in ons land gedaan is om behulpzaam te zijn bij het uitbreiden van de eigen school. Het doet ook goed dat ik telkens giften kan verantwoorden. Deze dagen ontving ik nog een gift van ƒ 25.-, die voor dit doel is bestemd. Voor alles hartelijk dank.