Digibron.nl

Voorlichtingsavond GLIAGG ”De Poort”

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 17 augustus 1989
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Voor de ambtsdragers uit de kop van Gelderland en Noord en Noord-Oost Nederland, die behoren tot de bij GLIAGG “De Poort” betrokken kerken, zal D.V. op donderdag 12 oktober a.s. een voorlichtingsavond worden gehouden.

De plaats van samenkomst is de Chr. Ger. Kerk, Thorbeckegracht 37 te Zwolle. Aanvang: half acht.

Over het werk van “De Poort”, die op 1 augustus ook een dependance in Zwolle begint, hopen de voorzitter drs. W. den Hengst, de direkteur Dr. J. v. d. Wal en een van de medewerkers Drs. A. Th. Hegger inlichtingen te verstrekken.

Zij zullen spreken over resp. de Achtergronden van de Ontstaansgeschiedenis, de Plaats en Taak van GLIAGG “De Poort” en Hulp in concrete gevallen.

Het nieuwe bureau bevindt zich vlakbij het station te Zwolle.

Aanmeldingen voor Zwolle zullen voorlopig nog over het bureau te Amersfoort lopen

Nadere gegevens worden verstrekt via een brief in POORTNIEUWS, dat aan alle kerkraden is toegezonden.

De datum van de voorlichtingsavond wordt nu reeds bekend gemaakt om ambtsdragers in staat te stellen de betreffende avond vrij te houden