Digibron.nl

Persbericht L.C.J.

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 8 oktober 1998
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9

“Opsporing verzocht... een levende christen!”

Dit thema staat centraal op het Jeugdappèl van het Landelijk Contact Jeugdverenigingen Christelijke Gereformeerde Kerken, D.V. zaterdag 24 oktober 1998. Wij nodigen alle jongeren van harte uit tot het bijwonen van deze bijeenkomst, ‘s Morgens beginnen we om 10.30 uur en ‘s middags om 14.15 uur. De middagbijeenkomst zal rond 16.15 uur worden afgesloten.

Het Jeugdappèl wordt gehouden in Aqua Indoor, Dat weg 181 te Soest.

Een levende christen, “Ben jij dat?”. Over deze vraag denken we eerst na. Ds. P.D.J. Buijs leidt dit deelthema in. En als jij dat niet bent, “hoe word jij dat?”. Ds. P. den Butter hoopt ons hierover meer te vertellen.

Tijdens het morgenprogramma zal het startsein gegeven worden voor de nieuwe landelijke actie. Dit jaar zal actie gevoerd worden voor een project van De Bond tegen het vloeken. De bedoeling van deze actie is om jongeren bewust te maken van de hedendaagse taalverruwing en hen te wijzen op de mogelijkheden om daar met anderen (niet)kerkelijke jongeren over te praten. Met de opbrengst van de actie hoopt de Bond een scholenwerker te kunnen bekostigen, die op uitnodiging voorlichting gaat geven. Dit is mede noodzakelijk vanwege de toenemende vraag, ook vanuit openbare (!) scholen, om “iets” te doen aan taalverruwing. Speciaal voor deze actie is onder andere een uniek fotoboek uitgegeven met foto’s en gegevens van alle Christelijke Gereformeerde kerken. Op het Jeugdappèl zal dit boek worden gepresenteerd.

‘s Middags hopen we iets te zien van Gods werk in China. De Stichting Bonisa-zending zal ons hierover informeren.

Een levende christen zijn, “wat gééft dat?”. Dat is de titel van het laatste deelthema op het Jeugdappèl. Dat zal ingeleid worden door Ds. R. van Beek. Aan het eind van de dag gaat een aantal mensen met elkaar in gesprek. Zij praten met elkaar over hoe het in de praktijk is om een levende christen te zijn in de maatschappij waarin zij leven, op de plaats waar zij werken en de situaties waarin zij zich bevinden. Maar ook wat het geloof voor hen heel persoonlijk betekent en welke plaats de HEERE God in hun leven heeft gekregen.

In de pauze zijn er diverse activiteiten. Naast ontmoeting, zang en het bezoeken van de informatiemarkt is er gelegenheid om aan de workshop over evangelisatie deel te nemen. Dhr. W.A. den Hertog, o.a. evangelist onder gedetineerden, hoopt deze workshop te leiden.

Wij hopen op en bidden om een gezegende dag, waarop God in Christus, als de Levende in het middelpunt zal staan.

Commissie Jeugdappèl LCJ

Voor inlichtingen: Piet Verluis, jeugdwerkadviseur LCJ. tel. 0345-642 380