Digibron.nl

Van de redactie

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 4 februari 1999
Auteur: AvH.
Pagina: 2

Inhoud

Ds. J.P. Boiten schrijft verder over de gang van zaken op de Generale Synode die in Nunspeet heeft vergaderd. Drs. G.J. Capellen vervolgt zijn artikelenserie over het boek van John Brown “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.” U treft een verslag aan van de bevestiging en intrede van Drs. J.M.J. Kieviet. We wensen hem van harte Gods zegen toe in de gemeente van Rotterdam- Kralingen.

Afscheid Ds. M.C. Tanis

Als u dit leest heeft zaterdagmiddag 30 januari Ds. M.C. Tanis afscheid genomen van de gemeente van Sliedrecht- Bethel. Een verslag hiervan is opgenomen.

Ziekte Ds. P. den Butter

Ds. Den Butter is overspannen mede ten gevolge van de zware belasting die het werk van de Synode voor hem heeft meegebracht. Nadere onderzoeken zullen moeten uitwijzen of er mogelijk ook andere complicaties zijn in lichamelijk opzicht. Tengevolge van dit alles kan Ds. Den Butter geen arbeid doen in de gemeente en ook niet voor ons blad.

Hij zou Drs. Kieviet bevestigen, maar ook dit kon geen doorgang vinden.

We hopen van harte dat hem nieuwe kracht en energie gegeven mag worden voor de arbeid in de gemeente van Middelharnis en voor ons blad.

Bovenal wensen wij hem en zijn vrouw Gods nabijheid toe.