Digibron.nl

Christelijke Gereformeerde bezinningskring binnen de classis Leeuwarden

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 27 april 2006
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

Op D.V.Zaterdag 13 mei a.s hopen we weer onze jaarlijkse bezinning en ontmoeting middag te houden.

Ds.K.Hoefnagel zal het onderwerp inleiden:

„„De Gereformeerde Eredienst”

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de beneden zaal van de:

Chr.Geref. Sionskerk

Hoofdweg 127 te Damwoude. Aanvang : 14.00 uur.
Kinderoppas en boekentafel aanwezig.

Er wordt gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen.
Allen van harte welkom!