Digibron.nl

DAGBOEKEN 2007

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 14 december 2006
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10

Volg Mij, woorden van Jezus, dagboek bij de Bijbel, Ds. P. den Butter e.a., gebonden,17,50, Uitgave den Hertog, Houten, ISBN 90-331-2029-1. Dit dagboek bevat overdenkingen over woorden gesproken door de Heere Jezus. Aan dit dagboek werkten mee: Ds. P. den Butter (Chr. Geref.), ds. W. van Gorsel (PKN), ds. M. Goudriaan (PKN), Ds. B. van der Heiden (Geref. Gem.), Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) en ds. H. Paul (Geref. Gem.). Het ligt in de bedoeling dat er D.V. nog een dagboek over woorden van de Heere Jezus zal verschijnen. Wellicht kunnen dan de stukjes van ds. W. van Gorsel wat langer worden. Ze zijn in vergelijking met de andere meditaties soms wel erg kort. Ondanks deze kritische noot willen wij dit keurig verzorgde dagboek van harte aanbevelen.

Maarten Luther, EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD, Gedachten bij de Psalmen, dagboek, gebonden,16,90, Uitgave den Hertog, Houten, ISBN 90-331-2018-6. Dit dagboek is samengesteld uit de werken van Luther en uit het Duits vertaald door N.A. Eikelenboom. Het boek der Psalmen wordt gevolgd en niet het kerkelijke jaar. Voor de christelijke feestdagen zijn aparte meditaties opgenomen. Luther noemde de Psalmen een kleine Bijbel. Wie kennis wil maken met het gedachtegoed van Luther kan in dit dagboek terecht.