Digibron.nl

VAN DE REDACTIE

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 24 mei 2007
Auteur: AvH
Pagina: 2

Inhoud

In dit nummer van ons blad is een meditatie geplaatst over 1 Thess. 1:6c “Met blijdschap des Heiligen Geestes”. Ds. J.M.J. Kieviet publiceert een eerste artikel over de verzegeling met de Heilige Geest. Ds. P. Roos schrijft over een waar geloof. Ds. M.C. Tanis begint een serie artikelen over de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Uit het gedachtegoed van Boston is geput voor een eerste artikel over de bekering. Uit het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk is een actueel artikel overgenomen van ds. Tj. de Jong.

Zendingsdag Elburg

D.V. woensdag 25 juli in het gebouw van de Geref. kerk, Vrijheidsstraat 1 te Elburg.

Verschijning volgend nr.

Het volgende nummer van ons blad zal D.V. donderdag 7 juni verschijnen. Kopij graag binnen donderdag 31 mei. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.