Digibron.nl

Van de Redactie

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 19 augustus 2010
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Inhoud
In dit nummer van ons blad is een meditatie opgenornen van ds. P. van Zonneveld over Psalm 121:4 "Uw Bewaarder", Ds. M.CTanis begint te schrijven over de brief van Jakobus (i:ia) "Er toch bij". Ds. P. Roos schrijft een artikel over de komende generale synode. Ds. P. den Butter schrijft een tweede artikel over koning Joas. Ds, K. Hoefnagel schrijft opnieuw over de diaken, Onder de rubriek 'Sprekendverleden' treft u een vijfde en laatste bijdrage aan over een preek "Jezus maakt de dode uitverkorene levend" van Eduard Meiners.

Ontmoetingsdag
We geven u nogmaals de datum door van de komende ontmoetingsdag: zaterdag 18 September D.V.op Urk, Eben-Haezerkerk,Almerelaan 1b. De morgensamenkomst begint om half 11 en de middagsamenkomst om 2 uur. Thema van die dag is"volharding". Sprekers: ds. C.P. de Boer' volharden in de leer der apostelen', ds. L.W. van der Meij 'volharden in de gemeenschap, ds. K. Hoefnagel 'volharden in de breking des broods' en ds. B.LC. Aarnoudse 'volharden in de gebeden.'

Gent
DV. Zaterdag 4 September zal evangelist H.Borafscheidnemen en evangelist D. van Luttikhuizen intrede doen. Ds. K.Visserhoopt 's morgens en '5 middags een inleidend woordte spreken. 's Middags hoopt ds. A. Brugge een slotwoord te spreken. De morgensamenkomst begint om 10.30 uur en de middagsamenkomst om 14.00 uut. Plaats: Chr. Geref. Kerk.Voordijk 252, Barendrecht.

Verschijning volgende nr.
In verband met de vakantietijd zal het volgende nummer van ons blad zal D.V. donderdag g September te verschijnen. Kopij graag binnen donderdag 26 augustus!! (in verband met mijn afwezigheid de week daarop}.