Digibron.nl

Boekbesprekingen

Bron: Bewaar het pand
Datum: dinsdag 28 juli 2015
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10, 11

Jan van Reenen, Verboden letters op de muur, Vervolgde christenen in Pakistan, gebonden, 118 blz., € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

Dit boek is het zevende deel in de serie Vervolgde kerk. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Open Doors. In veel landen is vervolging van christenen. Eerder verschenen boeken over vervolging in Nigeria, Afghanistan, Nood-Korea, Irak, Egypte en Iran. Het is een goede zaak dat onze kinderen daarover lezen, daarvan weten en voor vervolgde christenen bidden.


Ds. D. Heemskerk, Hemels onderwijs, De zaligsprekingen, gebonden, 110 blz., € 12,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2670-3.

Dit boekje bevat tien preken over de zaligsprekingen. De auteur laat op de hem eigen wijze zien hoe in de zaligsprekingen een schat aan geestelijk onderwijs te vinden is. Uit de preek ‘Zalig … de treurenden’ geven wij ter kennisname enkele regels door van blz. 31 en 32 “De Heere heeft Zijn volk beloofd dat Hij hen voeren zal met geween en met smekingen. De vraag mag dan wel zijn voor ons persoonlijk of wij ooit geweend hebben. Kennen wij iets van de tranen vanwege een hartelijk berouw en leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben? Of hebben wij nooit geweend? Dan klopt onze bekering niet met de bijbelse maatstaven. Ware tranen zijn ook de zieletranen en hartetranen, die soms wel met droge ogen geschreid worden. Hebben wij nimmer smart, dan is onze bekering geen bijbelse bekering.”


Ocatavius Winslow, Licht en schaduw van het geestelijk leven, paperback, 158 blz., € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-627-81597.

De auteur Ocatavius Winslow (1808-1878) was een vooraanstaand predikant in Engeland en Amerika. Hij gaf het dagboek en de brieven van zijn moeder Mary Winslow uit. In dit inhoudsrijke boekje wordt de afwisseling van licht en schaduw in het geestelijk leven behandeld. Op blz. 64 noemt de auteur enige oorzaken van verval van het geestelijk leven. “Hierbij kunnen we de afstandelijkheid van de ziel noemen in het volgen van Jezus, Petrus- achtig. Of het beperken van onze stille gebedstijd voor het aangezicht van God. De alles opslokkende invloed van de wereld, haar roep, haar gelijkvormigheid, haar genoegens. Of zonde die gedoogd wordt, onbeleden, niet afgezworen. Koude verwaarlozing van de genademiddelen.” Op blz. 65 gaat het over de herleving van het geestelijk leven. “Niets is onvergankelijker dan het leven van God in de bekeerling, niets onsterfelijker dan een geestelijk levende ziel. De herleving kan in sommige gevallen niet eerder plaatsvinden, dan wanneer de ziel de eeuwigheid dicht nadert.”


Psalmboek voor jonge kinderen, samengesteld door A.C. Jacobsen- Bosma, gebonden, € 8,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 9789462781801.

Dit boekje bevat een selectie van 25 Psalmen die heel geschikt zijn om de jongste kinderen te leren.


Ds. P. van Ruitenburg, Gewapend, gebonden, 70 blz., € 9,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-331-2687-1.

Van nature is de mens een vijand van God en strijdt hij tegen God. Gods kinderen strijden tegen de satan, de wereld en de zonde. Over deze strijd gaat het in dit boekje dat 32 hoofdstukjes bevat. Uit het hoofdstukje ‘Strijden om in te gaan’ geeft ik twee korte citaten: Blz. 8: “Geloven gaat niet vanzelf en kost ons ons leven. Geloven betekent: met jezelf ondersteboven gaan, verliezen, de wereld opgeven, schuld belijden, de oude natuur doden en dan ook volharden. Zei Christus niet: ‘Gaat in door de enge poort’? En lezen we niet dat velen zullen zoeken in te gaan, en niet kunnen?” Blz. 9: “Overigens komt het ook voor dat mensen gewoon geloven dat hun zonden vergeven zijn, zonder bekering en zonder dat Jezus hun lief is geworden. Zij doen niet moeilijk en kijken neer op de tobbers. Daar ben ik ook niet jaloers op. We moeten ongeloof niet verwarren met schijngeloof.”