Digibron.nl

INHOUD:

Bron: Gereformeerd Weekblad
Datum: zondag 25 december 1983
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

blz.

Ds. H. Visser - De Zaligmaker der wereld . 569

Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 571

Dr. H. Vreekamp - In den beginne (17) . . 571

Kerstfeest 572

Ds. H. G. Abma - Het kerstfeest als verwijdering; van duizend vrezen 573

Ds. M. Goudriaan - De volheid des tijds . . 574

Ds. W. van Gorsel - Maria, de moeder des Heeren . . . . 575

De herders 576

Ds. L. H. Oosten - Klonk er een engelenzang in Efratha? . 576

Ds. W. van Gorsel - De jeugd en de kerk . . 578

Ds. H. Visser - Onze Vader om Christus wil (3) . . . 579

Onze Vader om Christus wil (3) . . . 579 Dr. H. Vreekamp - Bij kerend getij . . . . 580

Ds. J. Maasland - Kleine kroniek . . . . 580

Kerknieuws 582

Boekbespreking 582

Advertenties 583