Digibron.nl

Ds. N. A. De Gaay Fortman.'

Bron: De Heraut
Datum: zondag 20 december 1891
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam, verschenen de onderstaande ZOA'DAGSSCHOOL- ROitSTERS:

P. Zondagsschoolrooster voor 1892

bewerkt door

Ds. N. A. De Gaay Fortman.'

Uitgave van de Vereeniging: Capadose.

ïü geperforeerde vellen en ia boekjes, naar verkiezing.

Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.

2°.Zondagsschoolroostervoorl892

samengesteld door

A. J HOOGËNBIRfi, M. WIEGAWD,

en anderen.

Voor de Vereeniging: Tot Heil des Volks,

In geperforeerde vellen.

Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.

Monsters worden op aanvrage gratis en franco toegezonden.