Digibron.nl

GEDICHTEN

Bron: De Heraut
Datum: zondag 28 januari 1894
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

UITaAVE van HĂ–VEKER & ZOON, te AnSTEHDAfil:

van

J. A. WORMSER.

Prija f 1.25. In atempelb. f 1.90.