Digibron.nl

GEDICHTEN

Bron: De Heraut
Datum: zondag 16 september 1894
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

DIT6ATE van HĂ–YEKEB & ZOON. te AMSTEBDAI:

GEDICHTEN

van

J. A. WORMSER.

Prija f 1.36. In stempelb. f LOO.