Digibron.nl

J. A. WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 12 mei 1895
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

DIT6AVE van HĂ–VEKEB & ZOON. te AMSTEBDAl:

GEDICHTEN

van

J. A. WORMSER.

Frija f 1.26. In atempelb.

fL90.