Digibron.nl

Familieberichten

Bron: De Heraut
Datum: zondag 16 juni 1895
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Heden ontsliep in haren Heere en Heiland onze geliefde Echtgenoote, Tante en Be- J huwdtante, REINA FAHNER,

in den Ouderdom van bijna 56 jaar.

Dalfsen^ 9 Juni 1995.

G. J. WESTENBRINK. A. BOXUM—FAHNER. E. BOXUM.