Digibron.nl

ZONDAGSSCHOOLROOSTER

Bron: De Heraut
Datum: zondag 8 november 1896
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

VERSCHENEN:

vooi* 1897,

BEWERKT DOOR

Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Prijs f 0.04; 100 Ex. f 3.—. N. V. BOEKHANDEL,

AMSTERDAM, voorheen Höveker & Wormser,