Digibron.nl

Dr. A. KUYPER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 7 maart 1897
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Uitgave van den BOEKHANDEL, voorheen Höveker & Wormser

DOOR

Deel I. In den Kerstnacht. Deel Hl. De Paaschmorgen. „ I!. Oud- en Nieuwjaar. „ iV. Op den Pinksterdag. 4 deelen mgenaaid f 3.60; ia 4 fraaie gfempelbasden ! 5.60; elk deel afzonderlijk ingenaaid f 1.119; gebonden f 1.75.