Digibron.nl

J. W. BOEIJENGA,

Bron: De Heraut
Datum: zondag 28 november 1897
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

DËchsel Bijbelverklaring,

compleet 8 deelen in stempelb, , 200 goed als nieuw. Prijs ƒ 30.—. Op ontvangst postw. directe toezending.

Adres: J. W. BOEIJENGA, Sneek.