Digibron.nl

Van H. HOEKSTRA,

Bron: De Heraut
Datum: zondag 26 december 1897
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Heden is verschenen 9

Ds wortel van Isaï en zijne rust.

Dertien Leerredenen

OVER

JESAJA il en MATTHEUS 5 s S—12,

VAN

H. HOEKSTRA,

Bedienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk te Schiedam.

Druk en uitgave is gelijk aan de vorige bundel.

De prijs is ingenaaid ƒ 1.60 en in linnen stempelband ƒ 1.90.

Na ontvangst van postwissel franco toezending door

k, FISSCHEB,

Boekhandel, VTRECffiT.