Digibron.nl

S. J. SEEFAT,

Bron: De Heraut
Datum: zondag 8 januari 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Vrije Universiteit

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door den heer D. Veerman te Boskoop/ g; door Dr. C. C. Schot Czn. te Hardenberg (1897) ƒ 29.50; door den heer P. van Loon Az. te Gaastmeer, uit Woudsend ƒ 31, door den heer G. Davelaar te Giessendam ƒ 4; door den heer A. Vree te Weesp / 34.25; door Dr. F. L. R. van C. Piekert ƒ 2; door den heer J. M. Abbink te Dedemsvaart ƒ 4.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit.)

Van de Geref. kerk te Scheveningen B ƒ 24.70; van idem te Dedemsvaart ƒ 24.80; van idem te Aal ten A ƒ 13.74; van idem te Ouderkerk a/d A ƒ 3; van idem te Nederhorst den Berg ƒ 1.50; van idem te Ankeveen ƒ 0.40; van idem te Leerdam B / 1.50; van idem te Barchem ƒ 4.40.

Voor de Medische Faculteit:

Door Mej. Miedema te Sneek, van de halve stuiversvereeniging f 9.74.

Voor het Studiefonds:

Door Mej. Gez. v. d. Pauwert te Maassluis (verbeterde opgaaf) / 52; door Mej. Miedema te Sneek, van de halvestuiversvereeniging ƒ 9.73I/2 en ƒ 1.50 samen ƒ 11.23I/3; van de halve stuiversvereeniging te Amsterdam ƒ 24.50.

Hilversum.

S. J. SEE F AT,

Penningmeester.