Digibron.nl

HÖVEKER & WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 29 januari 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

e d. H.

Het gouden alphabet. Eene verklaring van Psalm CXIX. Ingenaaid /1.75; gebonden /2.25.

Totdat Hij komt! Toespraken aan de tafel des Heeren. Uit het En^clsch, Ingenaaid ƒ 2.25; gebonden ƒ 2.90.

Volksleerredenen. Twee bundels, elk van 52 leerredenen. Prijs per deel ingenaaid ƒ3.—;

gebonden ƒ 3.50.

Twaalf nieuwe leerredenen.

Prijs per deel / 0.90.

Zeventien deelen, elk van twaalf leerredenen (deel I—XVII).

Zijn God onderricht hem. Schetsen aan landbouw en veeteelt ontleend. Naar het Engehch door C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA. Geïllustreerd. Ingenaaid ƒ 2.25; gebonden ƒ 2.75'

Amsterdam. Pretoria.

BOEHHAIVDEI.

VOORHEEN

IWVEKER & WORMSER.