Digibron.nl

A.J. HOOGENBIRK

Bron: De Heraut
Datum: zondag 29 januari 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

EXCELSIOR.

Geïllastreercl Tljtlsclirift Toor NeerlaMs VolK,

ONDER REDACTIE VAN

i%. J. IIOOCÏEMIIIIIH. en

rijs per jaargang (12 Nrs. a 18 pagina's eu 12 Nrs. a 8 pagina's) f 3.50.

INHOUD van het Nr. van 21 Januari 1899: " et boek Job, l. — De man der drie ringen, I. — De Pachthoeve (vervolg). — Een profeet es onheils.

msterdam.

PretöfiaT"

BOEHHAMBEIi

VOORHEEN

HÖVEKER & WORMSER.

Bock- en Courantdrukkerij: DE HOEVER KKÖBEK & BAKELS, Amsterdam.