Digibron.nl

P.VAN EIJK.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 9 april 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

P. ¥AM EIJK,

i^ HAM 15-17, AMI^TEIIPAIII. "^^

Koopen en verkoopen

EFFECTEN,

diverse

LOTEN

en vreemde

COUPONS

Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten.

Sluiten PROLONGATIËN

en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen

tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.