Digibron.nl

Werken van C. H. SPURGEON.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 16 april 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Werken vae

Het gouden alphabet. Eene verklaring van Psalm CXIX. Ingenaaid ƒ1.75; gebonden /2.25.

Totdat Hij komt! Toespraken aan de tafel des Heeren. Uit het Engelsch. Ingenaaid ƒ2.25; gebonden ƒ 2.90.

Volksleerredenen. Twee bundels, elk van 52 leerredenen. Prijs per deel ingenaaid ƒ 3.— gebonden ƒ 3.50.

Twaalf nieuwe leerredenen. Prijs per deel / 0.90.

Zeventien deelen, elk van twaalf leerredenen (deel I—XVII).

Zijn God «onderricht hem. Schetsen aan landbouw en veeteelt ontleend. A'aar het Engelsch door C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA. Geïllustreerd. Ingenaaid/2.25; geboïiden ƒ 2.75, B » £: K H A ]%'D £ I.

Amsterdam. VOORHEEN HöVEKEE & WOllMSEI? . Pretoria.